THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

thong bao moi thau 1125  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn phân tích hiện trạng du lịch tỉnh Trà Vinh như sau:

   Tên bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

     Địa chỉ: số 07, Phan Châu Trinh, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

      Điện thoại/fax/email: 0294.3867 008 / 0294.3866 835.

      Mã số thuế: 2100190911.

      Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

   1. Tên gói thầu: Tư vấn phân tích hiện trạng du lịch tỉnh Trà Vinh.

 - Loại gói thầu:

 Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Tư vấn R Hỗn hợp 

 - Giá gói thầu: 383.391.836 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, ba trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm ba mươi sáu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn phân tích hiện trạng du lịch tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tư vấn phân tích hiện trạng du lịch tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung theo Quyết định số 104/QĐ.SVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh - số 07, Phan Châu Trinh, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3867 008.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

 HSYC được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng: tải tại đây.doc

 

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

9917824
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
260
6227
9917824

Đang truy cập (15 phút):69
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
 • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
 • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
 • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
 • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
 • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search